Research groups

Sidekudostutkijoita löytyy ympäri Suomea, jäseniemme joukosta suurimmat tutkimusryhmät löytyvät Turusta, Helsingistä, Kuopiosta ja Oulusta.

Connective tissue research is found throughout Finland. Our members from among the major research groups can be found in Turku, Helsinki, Kuopio and Oulu.


Helsinki
Helsingissä tutkitaan mm. TGF-betaa, matriksin metalloproteinaaseja ja syöpää, signalointia ja kasvaimen invaasiota sekä kasvutekijöitä ja solunulkoista ympäristöä.

In Helsinki the research focuses on TGF-beta, matrix metalloproteinases and cancer, signaling, invasion, growth factors and extracellular matrix.

Kuopiossa tutkitaan mm. hyaluronaania tulehduksessa ja syövässä, kasvaimen ja ympäröivän kudoksen vuorovaikutusta sekä solujen erittämien vesikkeleiden vaikutusta translationaalisessa lääketieteessä.
In Kuopio the research focuses on hyaluronan in inflammation and cancer, the tumor-stroma interaction and extracellular vesicles in translational medicine.
Turussa tutkimus kohdistuu mm. luun ja ruston biologiaan, kollageenin toimintaan ja solujen adheesioon sekä syöpäsoluihin.
In Turku the research focuses on bone and cartilage biology, function of collagen, cell adhesion mechanisms and cancer cells.

Skeletal Biology Consortium

Soluadheesio ja syöpätutkimus.
Cell adhesion and cancer research group.


Oulu
Oulussa tutkitaan solujen ja soluväliaineen vuorovaikutusta, hypoksiavastetta sidekudoksen synteesissä sekä perinnöllisten tekijöiden osuutta yleisissä sidekudossairauksissa.
In Oulu the research focuses on cell-extracellular interaction, hypoxy in connetivetissue and genetic disorders in general connective tissue diseases.

Key Enzymes in the Synthesis of Collagens and the Response of Cells to Hypoxia

Conserved Collagens in Cell–Matrix Homeostasis

Genetic Susceptibility to Common Musculoskeletal Diseases

Oulussa toimii myös solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikkö. In Oulu is situated also cell-cell matrix interaction center of excellence. 

http://www.oulu.fi/cecer/


 
Comments