Introduction and activities

Sidekudostutkijoiden yhdistyksen tavoitteena on edistää tuki- ja sidekudoksen sekä näihin liittyvien sairauksien tutkimista. Yhdistys pyrkii edistämään jäsentensä välistä yhteistyötä ja välittämään uusinta tietoa jäseniä kiinnostavista aiheista. Sidekudos on yleisnimitys mesodermistä polveutuville kudoksille ja se on kehon yleisin kudostyyppi. Erilaisilla sidekudostyypeillä on suuri merkitys elimistön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, ja siten sidekudoksen ja sen sairauksien tutkiminen on hyvin merkittävässä asemassa.

Sidekudostutkijoiden yhdistyksen pääasiallinen toiminta keskittyy vuosikokouksiin, joiden aikana käsitellään sidekudostutkimuksen ajankohtaisia aiheita.

Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja Suomen Sidekudostutkijat ry järjestää Tanskan, Ruotsin ja Norjan sidekudostutkijoiden kanssa yhteispohjoismaisen kokouksen joka toinen tai kolmas vuosi.

Sidekudostutkijat ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

The Finnish Society for Matrix Biology aims to promote and support the connective tissue research, as well as the related diseases examination. The association aims to promote cooperation between its members and to convey the latest information on topics of interest to members.

Connective tissue is the general name of the mesoderm are descended from the tissues of the body and it is the most common type of tissue. Different type of connective tissues are very important role in good health and well-being, and thus the connective tissue and the study of diseases is in a very important role.

The Finnish Society for Matrix Biology is mainly focused on the annual meetings, during which the current research issues are discussed. The association also aims to increase international cooperation by organizing regularly The Joint Nordic Extracellular Matrix Biology Meeting together with other Nordic extracellular matrix societies.

The Finnish Society for Matrix Biology is a member of the Federation of Finnish learned societies.